Obowiązujące normy prawa przewidują sytuacje, w których przyznane świadczenia odszkodowawcze poszkodowanemu mogą zostać ograniczone. Dochodzi do tego w sytuacji gdy poszkodowany przyczynił się do zdarzenia lub jego zachowanie spowodowało zwiększenia powstałej szkody. Treść art. 362 k.c.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Powyższe unormowanie, co prawda nie wyłącza możliwości uzyskania świadczenia przez poszkodowanego, ale wskazuje, że na skutek nienależytego zachowania zostanie ono ograniczone. Najpowszechniejszymi okolicznościami, w których dochodzi do ograniczenia przyznanych świadczeń to;

  • jazda poszkodowanego z kierowcą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • jazda poszkodowanego bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  • jazda poszkodowanego z kierowcą, który nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,
  • małoletni sprawca zdarzenia, który nie ma skończonego 13 roku życia. Zgodnie z przepisami – art. 426 k.c., nie można przypisać mu winy, ale można wobec niego zastosować przyczynienie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz