Poszkodowany po pierwsze musi pamiętać, że to właśnie na nim spoczywa obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zaistniałego zdarzenia oraz poniesionych strat. Ma ułatwić ustalenie okoliczności zdarzenia, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Dlatego koniecznie musi:

  • odnotować, dane dotyczące pojazdu, osoby kierującej drugim pojazdem,
  • spisać numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, w którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • koniecznie, zebrać dane osobowe świadków zdarzenia,
  • jeżeli nie jest to konieczne, nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian,
  • w większości wypadków na miejsce zdarzenia należy wezwać policję!!
  • jeżeli na miejsce zdarzenia nie zostało wezwane pogotowie, tego samego dnia, najpóźniej kolejnego poszkodowany musi skontaktować się z lekarzem, nawet rodzinnym, i opisać okoliczności zdarzenia, a także odczuwane dolegliwości,
  • jeżeli nie odczuwasz żadnych dolegliwości i tak dla własnego bezpieczeństwa należy skontaktować się z lekarzem, chociażby rodzinnym.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz