Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC. W przypadku wypadku komunikacyjnego, za które odpowiada posiadacz/kierowca pojazdu, wszelkie roszczenia osoby poszkodowanej są wypłacane przez ubezpieczyciela, z którym została zawarta wyżej wskazana umowa ubezpieczenia OC. W obecnym systemie prawa, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zobligowani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych są posiadacze następujących pojazdów mechanicznych:

  • pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  • pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

W PRZYPADKU GDY POJAZD SPRAWCY NIE POSIADA UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ → OC ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ŚWIADCZENIA ODSZKODOWWCZE WYPŁACA UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY, KTÓRY MA PRAWO ŚCIĄGNĄĆ WYPŁĄCONE POSZKODOWANEMU ŚWIADCZENIE OD SPRAWCY ZDARZENIA.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz