• Rodzaje wypadków przy pracy

Ze skutkiem śmiertelnym – to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie większym, niż 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Ciężki wypadek przy pracy – to wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Jeżeli wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby, to mówimy o wypadku zbiorowym.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Komentarze są niedostępne