Kodeks cywilny pozwala w pewnych okolicznościach przyznać świadczenia odszkodowawcze poszkodowanemu, pomimo tego, że ponosi on wyłączną winę za powstałe zdarzenie. Obowiązujące normy wyróżniają dwie takie przypadki;

małoletni, który w chwili zdarzenia nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę – art. 426 k.c.,

osoba, która z jakiegokolwiek powodu znajduje się w stanie wyłączającym świadomość albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenia woli, nie odpowiada za wyrządzoną szkodę – art. 425§1 k.c.

 

Wskazane powyżej dwie kategorie osób, nigdy nie mogą ponosić winy za powstałą szkodę. Oznacza to wprost, że nawet jeżeli zachowanie takiej osoby było wyłączną przyczyną wypadku i tak otrzyma ona odszkodowanie, ale może ono ulec zmniejszeniu o tzw. przyczynienie, które reguluje art. 362 k.c.

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz