Rolnictwo jest sferą działalności człowieka, w której zdarzają się wypadki równo często, jak podczas ruchu pojazdów mechanicznych. Niejednokrotnie wypadki w rolnictwie związane są także z ruchem pojazdów czy sprzętu rolniczego, w tych przypadkach postępowanie jest analogiczne, jak przy zdarzeniach z udziałem pojazdów mechanicznych opisanych w rozdziale I.Wypadki w rolnictwie mają zazwyczaj jedną główną przyczynę ale tak naprawdę przyczyna jest bardziej złożona.

Jako przykład można podać sytuację w której rolnik przewrócił się w oborze. Główną przyczyną wypadku możne okazać się uszkodzone podłoże, ale może być to także podeszły wiek albo nieodpowiednie obuwie, czy brak oświetlenia lub nieuwaga samego człowieka.
Wypadki w rolnictwie zatem mają przyczynę bardziej złożoną, a środowisko w jakim pracują rolnicy od wykonywania skomplikowanych czynności po używanie maszyn, urządzeń czasem projektowanych samodzielnie powoduje wypadki nawet śmiertelne. Zwykłe obcowanie ze zwierzętami w gospodarstwie naraża człowieka na niebezpieczeństwo np. kopnięcie przez konia czy krowę. Wypadki rolnicze zdarzają się także przez warunki atmosferyczne, które nie sposób przewidzieć. Najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie jest bezmyślność i nieświadomość ludzi. To właśnie nieświadomość powoduje szereg zagrożeń do których doprowadza przede wszystkim sam rolnik.

Za wypadek w rolnictwie uznaje się nagłe zdarzenie, które wywołuje nagła przyczyna z zewnątrz, które miało miejsce na terenie gospodarstwa rolnego, które należy do ubezpieczonego rolnika i oczywistością pozostaje fakt, jego stałego zatrudnienia w tym miejscu. Nagłym wydarzeniem w pracy rolniczej jest zdarzenie, które trwa chwilę jak np. obcięcie piłą palca, czy też porażenie prądem lub przejechanie traktorem. Owa chwila nie może jednak przekraczać dniówki pracy. Nagłym zdarzeniem uznawanym za wypadek w rolnictwie uznaje się działanie szkodliwych preparatów chemicznych, które powodują odmrożenie lub też udar słoneczny. Wypadek musi mieć przyczynę z zewnątrz, a za takie uznaje się, wszelkie czynności maszyn, urządzeń mechanicznych np. uderzenie odłamkiem w spawaniu metalu; zatrucie bezpośrednio chemikaliami, termiką np. poparzenie gorącą karmą dla zwierząt, pogoda, która może bezpośrednio przyczynić się do wypadku. Czynniki zewnętrzne mogą być połączone także z przyczynami wewnętrznymi takimi jak choroba rolnika spowodowana podnoszeniem ciężarów. Najważniejsze jest aby udowodnić ubezpieczycielowi, że przyczyna ma bezpośredni skutek pracy w rolnictwie i spowodowana jest wypadkiem w nim. Ogromnie ważne jest aby rolnik miał świadomość wypadków jakim ulega i jakie kwalifikują się do odszkodowania.

Wypadki w rolnictwie są bardzo częstą przyczyną powstania ciężkich obrażeń u osób zatrudnionych w tym dziale gospodarki. Statystyki wskazują, że rolnicy, to grupa zawodowa najczęściej ulegająca poważnym wypadkom w trakcie pełnienia swoich obowiązków. Szczególnie latem, w okresie żniw, pośpiech oraz brak odpowiedniego i bezpiecznego sprzętu sprzyja powstawaniu takich wypadków.Wypadki w rolnictwie charakteryzują się tym, że w ich następstwie dochodzi zazwyczaj do bardzo ciężkich obrażeń ciała, takich jak amputacja kończyn, rozległe poparzenia, czy nawet do śmierci.Coraz częściej osobami poszkodowanymi w następstwie wypadków w rolnictwie są dzieci. Jest to związane z powszechnym wykorzystywaniem ich do pracy na roli, a także brakiem odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac. Niedoświadczone w obsłudze sprzętów rolniczych dzieci łatwo mogą spowodować groźny wypadek, w następstwie którego mogą powstać ciężkie obrażenia ciała i spowodować śmierć. Innymi przyczynami zdarzeń z udziałem dzieci, to między innymi nieuwaga starszych osób. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS i Państwowa Inspekcja Pracy stworzyły listę prac, które mogą wykonywać dzieci, które skończyły 13 rok życia. Wśród prac zakazanych wymieniono między innymi kierowanie ciągnikiem, maszynami, kombajnami, sieczkarniami, prasą, młocarni, piłami tarczowymi, łańcuchowymi. Wszelkie czynności związane z preparatami chemicznymi.

Niezwykle trudnym zadaniem jest ustalenie wypadku w przypadku, kiedy to poszkodowanym zostaje dziecko poniżej 13 roku życia, problemem staje się ustalenie czynności czy była ona wynikiem pracy samodzielnej dziecka czy też było jedynie towarzyszem swoich rodziców przy pracy. Nie do zidentyfikowania jest sprawa czy dziecko rzeczywiście było w stanie wykonać daną pracę czy też praca ewidentnie przekracza możliwości dziecka. Jeśli czynność bez wątpienia przekracza fizyczną możliwość dziecka, albo okoliczność wskazuje na to, iż dziecko towarzyszyło jedynie rodzicom przy pracy w gospodarstwie rolnym, a praca ta nie miała nic wspólnego z wypadkiem, to nie można uznać tego za wypadek.
Każdorazowe zdarzenie w rolnictwie musi zostać poddane ocenie prawnika, ze względu na skomplikowany charakter tego typu zdarzeń.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz