O KANCELARII

Pełnomocnik został założony z myślą o osobach poszkodowanych, walczących z zakładami ubezpieczeń o miarodajne świadczenie odszkodowawcze z tytułu zdarzeń, za które nie ponoszą winy. Swoją działalnością odpowiada na sytuację na rynku wypadków: komunikacyjnych, rolniczych, tzw. chodnikowych, przy pracy i wielu innych. Głównym atutem Kancelarii są współpracujący z nią wyspecjalizowani już od wielu lat w dziedzinie odszkodowań prawnicy. Reprezentują oni poszkodowanych w postępowaniu przedsądowym, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz przed organami egzekucyjnymi, jednak wcześniej strona poszkodowana musi wyrazić na to zgodę. Historia początku działalności Kancelarii Prawnej Pełnomocnik sięga 2001 roku. Dziś można powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w dziedzinie Odszkodowań.

Poszkodowani w starciu z potężnymi zakładami ubezpieczeń znajdują się na przegranej pozycji, nie mogą liczyć na uczciwe i adekwatne do rozmiarów szkody świadczenia. W tym miejscu pojawia się Kancelaria Prawna Pełnomocnik, której celem jest  edukowanie i przede wszystkim pomoc osobom poszkodowanym.

Współpracujemy z biegłymi rzeczoznawcami w zakresie szkód osobowych oraz komunikacyjnych i majątkowych.