OFERTA

 • Kancelaria Pełnomocnik – walczy o odszkodowania z tytułu wypadków: komunikacyjnych, rolniczych, tzw. chodnikowych/pieszych, przy pracy i  z tytułu wielu innych nieszczęśliwych zdarzeń w których zostały poszkodowane osoby z nie swojej winy.
 • Kancelaria pomaga także przy szkodach rzeczowych/komunikacyjnych (zaniżone wartości odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe na naprawę pojazdów) oraz przy szkodach majątkowych (zaniżone wyceny szkód na nieruchomościach na skutek działania: wody, ognia, wiatru).
 • Rozwiązuje wiele różnych  spornych spraw związanych z odszkodowaniami dla osób poszkodowanych, jak również stara się pomóc w sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe całkowicie odmawia wypłaty odszkodowania.
 • Kompleksowa likwidacja szkód osobowych (odszkodowania za utracone zdrowie) nawet do 20 lat od wypadku, ocena faktycznego rozmiaru powstałej szkody, weryfikacja spraw już prowadzonych lub złożonych do archiwum przez inną kancelarię odszkodowawczą, o ile nie była podpisana ugoda, ani zakończona sprawa w sądzie.
 • Obszar działalnościnasza oferta skierowana jest do osób poszkodowanych: kierowców, pasażerów osobowych i ciężarowych oraz autobusów, kierowców quadów, motorów, rowerzystów, kierowców ciągników, pieszych, uczestników prac w gospodarstwach rolnych, pracowników w zakładach pracy, jak również do osób które były ofiarami błędów medycznych (np. zakażenia żółtaczką, gronkowcem, ich zdrowie uległo rozstrojowi, źle przeprowadzone zabiegi, operacje) oraz do rodzin osób poszkodowanych kiedy wypadek (zdarzenie) zakończył się śmiercią samego poszkodowanego nie z jego winy.
 • Wynagrodzenie Kancelarii – poszkodowany nie ponosi żadnych opłat wstępnych, a wynagrodzenie pobieramy od efektu naszego działania.
 • „Pełnomocnik pobiera honorarium tylko od świadczenia, które sam wynegocjuje”, wszystkie wyliczone i odzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego koszty, poniesione przez poszkodowanych zwolnione są od honorarium naszej Kancelarii i są to:

w przypadku obrażeń ciała:

– koszty leczenia,

– koszty zakupu lekarstw,

– koszty przejazdów do placówek medycznych,

– koszty utraconego dochodu oraz innych korzyści majątkowych,

– koszty opieki jaka była sprawowana nad osobą poszkodowaną przez najbliższe osoby i osoby trzecie,

– koszty zniszczonych przedmiotów i rzeczy osobistych w trakcie zdarzenia,

w przypadku wypadku śmiertelnego:

– koszty pogrzebu i pochówku,

– koszty budowy pomnika,

– koszty opieki zdrowotnej nad poszkodowanym przed śmiercią.

 • Wycena innych porad prawnych uzależniona jest od cennika Radcy Prawnego lub Adwokata.
  • Pełen profesjonalizm – osoby zajmujące się sprawami to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń w trakcie postępowania polubownego/likwidacyjnego, jak i sądowego.
  • Pomoc w postępowaniu sądowym – możliwość dochodzenia należnych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  • Komfort kontaktu – klient otrzymuje numer telefonu komórkowego do przedstawiciela, ale także do prawnika. Dzięki temu jest w stałym kontakcie z reprezentującą go osobą.