Program pomocna dłoń

Program ten ma na celu:

pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, które wydarzyły się nie z ich winy w uzyskaniu godnego  odszkodowania za utracone zdrowie oraz zwrotu kosztów leczenia, zniszczonych rzeczy,utraconego dochodu itp.

pomoc rodzinom poszkodowanych, które utraciły swoich najbliższych w wypadkach (wsparcie, uzyskanie odszkodowania dla rodziny po stracie  najbliższej osoby, pomoc przy zwrocie kosztów pogrzebu oraz kosztów związanych z budową pomnika)

pomoc pracodawcom w rozwiązywaniu problemów wypadkowości ich pracowników przy pracy – co zrobić aby w społeczeństwie być postrzeganym jako dobry pracodawca i jak przy okazji być samemu zabezpieczonym finansowo na wypadek takiego nieszczęśliwego zdarzenia we własnym zakładzie pracy, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi  praktykami  osób  ulegających  wypadkowi  z  ich własnej  winy,  kiedy wypadkowość  ma  wpływ  na reakcję  ZUS-u i PIP-u? ( szczegóły korzyści dla pracodawców omawiane są  indywidualnie z każdym pracodawcą oraz z jego obsługą BHP zakładu)

zaproszenie różnych instytucji, firm oraz osób prywatnych działających na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach do wzajemnej współpracy oraz edukacji osób nieświadomych swoich praw jako „poszkodowani” (bardzo często spotykamy się z ludźmi którzy będąc poszkodowani po wypadkach, powinni się leczyć według zaleceń lekarzy, ale zrezygnowali z wykupienia drogich leków, nie korzystali z rehabilitacji, bo twierdzą, że ich na to nie stać, a nasza służba zdrowia też im tego nie ułatwia – tutaj niezbędne jest to aby poszkodowani dowiedzieli się zaraz po wypadku, że Kancelaria Prawna Pełnomocnik oprócz głównego odszkodowania ( zadośćuczynienia za utratę zdrowia) walczy również o zwrot kosztów leczenia, zakupionych lekarstw, rehabilitacji, opieki nad osobą poszkodowaną, dojazdów do placówek medycznych (te koszty które uzyskamy od towarzystwa ubezpieczeniowego z OC (Odpowiedzialności Cywilnej) sprawcy/winnego zdarzenia w 100% przekazujemy osobom poszkodowanym bez żadnej prowizji)

-zrzeszenie wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach, ich rodzin oraz tych,  którzy chcą pomagać osobom poszkodowanym.