Vademecum poszkodowanego

maj 08

WYPADKI POWSTAŁE NA SKUTEK NIENALEŻYTEGO UTRZYMANIA DROGI LUB CHODNIKA

Wypadki powstałe na skutek nienależytego utrzymania drogi lub chodnika Zdarzenia powstałe na skutek nienależytego utrzymania drogi lub chodników zasługuje na oddzielne omówienie ze względu na swoją specyfikę w dochodzeniu należnych świadczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego do należytego ich utrzymania. Zgodnie z wymogami prawa, drogi, jak również chodniki, powinny być utrzymywane w należytym stanie. Utrzymanie drogi […]

Czytaj więcej

maj 08

WYPADEK W ROLNICTWIE

Rolnictwo jest sferą działalności człowieka, w której zdarzają się wypadki równo często, jak podczas ruchu pojazdów mechanicznych. Niejednokrotnie wypadki w rolnictwie związane są także z ruchem pojazdów czy sprzętu rolniczego, w tych przypadkach postępowanie jest analogiczne, jak przy zdarzeniach z udziałem pojazdów mechanicznych opisanych w rozdziale I.Wypadki w rolnictwie mają zazwyczaj jedną główną przyczynę ale […]

Czytaj więcej

maj 07

ŚWIADCZENIA ZA DOZNANE OBRAŻENIA CIAŁA

ŚWIADCZENIA ZA DOZNANE OBRAŻENIA CIAŁA Art. 444§1 Kodeksu Cywilnego: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do […]

Czytaj więcej

maj 07

WYPADEK PRZY PRACY

Wypadek przy pracy Zdarzenie, które uznaje się jako wypadek przy pracy to, zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo […]

Czytaj więcej

maj 07

SZKODA NA OSOBIE POWSTAŁA NA SKUTEK RUCHU POJAZDU MECHANICZNEGO

Szkoda na osobie powstała na skutek ruchu pojazdu mechanicznego Pojazd mechaniczny to pojazd na stałe zaopatrzony w silnik, będący jego napędem. W doktrynie przyjmuje się, że pojazdy mechaniczne służą do transportu drogowego ludzi i przedmiotów oraz do ciągnięcia przyczep i naczep. Mogą one służyć również do napędu innych maszyn (np. maszyn rolniczych). Nie jest pojazdem mechanicznym rower z zamontowanym […]

Czytaj więcej

maj 07

SZKODA NA OSOBIE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSOBY BLISKIEJ

Art. 446§1 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu, temu kto je poniósł. Orzecznictwo wskazuje, że koszty pogrzebu obejmują zwrot typowych wydatków związanych bezpośrednio z pogrzebem (jak przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na pochówek, wieńce, znicze, koszty zakupu […]

Czytaj więcej